Tietosuojaseloste

Tämä on Mekaro Ky:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Mekaro Ky, Myllärintie 10 06400 Porvoo
P. 0400847175 / 0407238719
sähköposti: kauppa@mekaro.fi
y-tunnus: 1807382-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rea Heinonen
sähköposti: kauppa@mekaro.fi
Puh: 0407238719

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus tietojen antamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Tietoja säilytetään lakisääteiseen kirjanpitoon liittyvän velvollisuuden mukaisesti, max 10 vuotta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen tekemisen yhteydessä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Tiedot ovat vain yrittäjällä eli rekisterin ylläpitäjällä, tietoja ei luovuteta muille tahoille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti internet-palvelimilla, tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

24.05.2018

Rea Heinonen
Yrittäjä

Mekaro Ky

tech
Mekaro Ky
Myllärintie 10
FI-06400, Porvoo
FINLAND
puh. 0400 847175
kauppa@mekaro.fi
Y-tunnus: 1807382-2
Paytrail
Paytrail